Även Expressen driver jämställdhetsdefinitionen som baseras på lika resultat

Av | oktober 6, 2020

Stiftelsen Allbright, som verkar för att få in fler kvinnor i ledningsgrupper i de börsnoterade bolagen, noterar att jämställdheten backat under coronapandemin. Expressen rapporterar om en artikel från Svenska Dagbladet, men eftersom den ligger bakom betalvägg skriver jag om Expressens rapportering.

Vad är problemet?

Definitionen av jämställdhet, i princip all svensk traditionell media, är baserad på resultat. Det vill säga att om ett företag inte har lika många kvinnor som män i ledningsgruppen, ska kvinnorna kvoteras in. En annan, betydligt sundare definition av jämställdhet, är baserad på lika förutsättningar. Anledningen till att den är sundare är för att den inte använder tvångsåtgärder, utan ger män och kvinnor samma förutsättningar, och låter sedan individen prestera så bra han eller hon kan.

Problemet är alltså att svensk, traditionell media så ensidigt för fram att jämställdhet ska baseras på resultat. Inom internationella företag är termerna ”equality of outcome” och ”equality of opportunity” vanliga, men dessa termer verkar inte svenska journalister ens hört talas om.

Vad skulle gjorts bättre?

Lyft åtminstone upp den andra definitionen av jämställdhet också, så att vi får en debatt. Som det är idag är jämställdhetsdefinitionen totalt ensidig i traditionell media.

Vad kan du som medborgare göra?

Kom ihåg att populära ord och benämningar ofta kan ha flera olika definitioner, beroende på vem du frågar. Det kan vara svårt att veta när hela det traditionella medieetablissemanget så här ensidigt bara pratar om den resultatbaserade definitionen av jämställdhet.

Källa: https://www.expressen.se/dinapengar/minskad-jamstalldhet-pa-stockholmsborsen/

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.