Återigen får bara en sorts åsikter komma till tals

Av | november 11, 2019

Kulturrådet har publicerat en undersökning som visar att det främst är barn till högutbildade föräldrar som går i Kulturskolan. Sedan lät man landets kulturskolor svara på frågan vad som är viktigast att jobba med. De flesta svarade då att skolorna måste nå en bredare målgrupp, det vill säga större mångfald.

Här skulle SVT kunna låta flera olika åsikter komma till tals. Bara för att de flesta skolorna svarade att det behövs en bredare målgrupp innebär det inte att det var det enda svaret. Istället väljer man att endast fokusera på en sorts åsikt – nämligen den om mer mångfald.

Det var tydligen 71,1 procent av skolorna som svarade att det var den viktigaste frågan, så naturligtvis är det naturligt att skriva om vinnarämnet i undersökningen. Det betyder inte att de övriga 30 procenten ska ignoreras. För att läsaren ska kunna bilda sig en uppfattning är det alltid viktigt att flera olika sidor kommer till tals för att man på så sätt ska få flera perspektiv på en händelse.

SVT hade här kunnat skriva om flera av åsikterna, istället för att bara fokusera på en av dem (den man vill att folk ska läsa om). Sedan kan man förstås diskutera begreppet mångfald också. Handlar det bara om människors ursprung och ekonomiska bakgrund, eller även om åsikter och ideologi?

Källa: https://www.svt.se/kultur/brist-pa-mangfald-i-kulturskolan

Kategori: SVT

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.