Är det verkligen bara ”unga” amerikaner som är emot Israel?

Av | mars 24, 2024

SR publicerar en artikel om hur viktigt kriget mellan Hamas och Israel är för unga amerikaner, där ungdomarna beskrivs vara emot Israel.

Vad är problemet?

Är det verkligen ungdomar som grupp som protesterar mot USAs stöd till Israel? Det brukar nämligen vara specifikt vänsterungdomar som gör det, och inte alla ungdomar.

Vad skulle gjorts bättre?

Om det var mestadels vänsterungdomar som protesterade borde det stått så, annars kan folk få uppfattningen att alla ungdomar tycker likadant.

Fundera på följande

Det har alltid varit så att vänstern stött Palestina och högern stött Israel. Varför tror du det är så?

Jag frågade Love Lyssarides på SR

Hej!

Mitt namn är Kai och jag driver mediegranskaren.se.

I din artikel som publicerades 10:38 den 5 mars skriver du att unga amerikaner stöttar Palestina och ifrågasätter USAs stöd till Israel. Men är det verkligen ungdomar som grupp, och inte vänsterungdomar? Palestinastöd brukar nämligen komma från vänstern.

Om du väljer att svara kommer ditt svar att publiceras i sin helhet på min sajt.

Love Lyssarides valde att inte svara.

https://sverigesradio.se/artikel/kriget-i-gaza-ar-en-viktig-valfraga-for-unga-amerikaner

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.