Är det en slump att SVT visar en död varg i samband med jakten?

Av | januari 3, 2022

SVT skriver om licensjakten på varg, och att ett djur sköts i Gävleborg.

Vad är problemet?

Brukar SVT visa döda och blodiga djur på bild? Mig veterligen inte, men det gör de nu. Varför kan man bara spekulera om, men min misstanke är att de vill påverka läsarens känslor för att ta ställning mot vargjakt. Hade de alltid eller ofta visat döda djur i samband med jaktreportage hade det varit annorlunda.

Vad skulle gjorts bättre?

SVT borde vara konsekventa när det gäller visningar av döda och blodiga djur, och helst då alltid visa döda och blodiga djur i samband med jakt eftersom det är så verkligheten ser ut.

Fundera på följande

Kan det finnas andra anledningar att SVT väljer att visa den döda vargen? Vilka i sådana fall?

Källa: https://www.svt.se/nyheter/lokalt/gavleborg/en-varg-falldes-idag-i-gullsjoreviret

Kategori: SVT

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.