Är det betyg eller dålig disciplin som slår ut svenska elever?

Av | maj 14, 2022

Dagens artikel är ett bra exempel på att forskning och data kan tolkas på olika sätt.

Vad är problemet?

SVT driver på för en viss tolkning, utan att ens nämna den andra. I det här fallet problematiserar man betyget ”underkänt”, och menar på att om det slopades så skulle färre elever slås ut, och de skulle dessutom känna mindre stress.

Vi vet att eleverna slås ut, det är fakta (det finns det siffror på). Tolkningen av denna data kan dock göras på olika sätt. Ta bort betyget underkänt, eller säg åt eleverna att lära sig disciplin. Som media borde SVT uppmuntra den öppna debatten, och därmed lyfta in flera perspektiv. Det man gör nu är att utgå från tolkningen att det är betygen som gör att eleverna slås ut. Så kan det vara, men det vet vare sig forskare, SVT eller någon annan med säkerhet.

Vad skulle gjorts bättre?

I det här fallet borde man ha lyft fram perspektivet om dålig disciplin också, och hur det kan leda till dåliga betyg och stress. Och det finns säkert fler perspektiv än bara betyg och disciplin också.

Fundera på följande

Vad får du för uppfattning om situationen för svenska elever om du läser de tre SVT-artiklar jag länkar till? Hur hade den uppfattningen skiljt sig om SVT även ifrågasatt Zeldas disciplin och eget ansvar?

Källa: https://www.svt.se/nyheter/vetenskap/zelda-19-ar-for-mig-va-det-helt-omojligt
Källa: https://www.svt.se/nyheter/vetenskap/svenska-skolforskare-ta-bort-underkant-betyget
Källa: https://www.svt.se/nyheter/vetenskap/psykiska-ohalsa-okar-bland-unga-har-finns-hjalp-att-fa

Kategori: SVT

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.