Är det bara godtyckliga beslut som gäller hos public service?

Av | januari 8, 2021

Tidigare uppgav Sveriges Radio P3 att man skulle fortsätta spela musik från den häktade artisten Yasin Mahamoud. Nu säger man plötsligt att man ska spela mindre av hans musik.

Vad är problemet?

Allting verkar totalt godtyckligt. Man säger att man lyssnat på den kritik som kommit, men man slutar inte spela Mahamouds musik utan man spelar den bara lite mindre. Det framgår inte heller hur mycket kritik som krävs för att beslut ska ändras. Allting är väldigt luddigt. Istället för ett tydligt regelverk verkar det bara handla om att gå på känsla från fall till fall.

Vad skulle gjorts bättre?

Skapa ett regelverk som gäller hela organisationen. Ju tydligare och skarpare regler, desto färre godtyckliga beslut och desto mindre utrymme för journalisters personliga tolkningar.

Fundera på följande

Vad kan hända när beslut fattas på godtycklig grund, från fall till fall? Vad finns det för nackdelar med regelverk som gäller i olika situationer?

Källa: https://www.svt.se/kultur/haktade-artisten-spelas-mindre-i-p3

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.