”Allmänintresse” bedöms subjektivt inne på redaktionerna

Av | juli 20, 2022

SVT Västernorrland väljer att inte namnge personen som dödade Malin Lindström för 26 år sedan.

Vad är problemet?

Besluten att namnge eller inte namnge dömda mördare baseras till stor del på subjektivt tyckande. SVT Västernorrlands Carola Isaksson ska samtidigt ha beröm för att hon åtminstone försöker förklara hur hon tänkte i sitt beslut (något SVT inte brukar göra, utan man nöjer sig med att konstatera ”vi kom fram till detta beslut”). Men faktum kvarstår att besluten grundar sig på minst 50 procent godtycklighet.

Isaksson radar upp fyra punkter som hon kallar principer i frågan:

  • Om brottet är särskilt allvarligt och allmänintresset mycket stort
  • Vid fara för rikets säkerhet eller hot mot demokratin
  • Om personen som dömts eller på starka grunder misstänks är en offentlig person som en politiker, VD eller annan person i ansvarsposition
  • Om det inte går att berätta vad som hänt på ett begripligt sätt utan att namnge

Vem avgör vilket brott som är ”särskilt allvarligt” eller huruvida allmänintresset är stort? Det är helt upp till journalisterna och redaktionernas godtycke.
Punkt två och tre finns det logik bakom. Där går det att hålla en konsekvent linje.
Punkt fyra handlar återigen om godtycke.

Problemet här är alltså att namnpublicering till stor del handlar om vad enskilda journalister själva anser, snarare än om tydliga regelverk som ger konsekvent rapportering. Detta leder till att vissa personer namnges, medan andra inte gör det. Det i sin tur leder till förvirring hos folk. Varför namnges vissa mördare men inte andra, trots att ingen av dem är en offentlig person med makt?

Vad skulle gjorts bättre?

Begränsa godtyckligheten genom att införa ett tydligare regelverk som inte går att tolka på tio olika sätt.

Fundera på följande

Spelar det någon praktisk roll om SVT publicerar namn eller inte, när resten av internet gör det?

Källa: https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vasternorrland/darfor-namnger-svt-nyheter-inte-mannen-som-doms-for-mordet-av-malin-lindstrom

Kategori: SVT

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.