Adam Sjölin på SVT kallar inte Antifa för extremister

Av | januari 7, 2021

SVT skriver en artikel om hur amerikanska medier fördömer Donald Trump efter det upplopp som skedde. Men i artikeln finns också något annat …

Vad är problemet?

SVT skriver:
På sociala medier har tusentals inlägg skrivits och delats som menar att medlemmar från den antifascistiska vänsterrörelsen Antifa ska ha varit inblandade i stormningen av Kapitolium.

Antifa är en våldsbejakande rörelse. Det betyder att de vill använda våld för att förändra samhället i den riktning de tycker passar. Antifa har flera gånger tidigare benämnts som extremister av SVT, så varför inte denna gång? Beror det på journalisten som skriver artikeln? Finns det ingen policy på SVT vad Antifa ska betecknas som?

Det finns många i media som missbrukar ordet extremist för att få den andra ideologiska sidan att framstå som sämre, men något ordet borde kunna användas för är just grupper som vill förändra samhället med våld.

Vad skulle gjorts bättre?

Se till att det finns tydligare riktlinjer på alla redaktioner så att en viss grupp alltid benämns på samma sätt, oavsett vilken journalist som skriver artikeln. Det ska inte vara så att journalistens egna värderingar ska spela roll för hur en viss grupp betecknas.

Fundera på följande

Vad kan det finnas för anledningar för Adam Sjölin att inte benämna Antifa som vänsterextrema? Ska varje enskild journalist själv få avgöra vad olika grupper ska betecknas som?

Källa: https://www.svt.se/nyheter/utrikes/amerikansk-media-om-upploppet
Källa: https://www.svt.se/nyheter/utrikes/det-ar-mer-an-valorganiserat-det-ar-som-en-maskin

Kategori: SVT

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.